Zamówienia publiczne

Marek Rejman

 

więcej...

Radca prawny ds. zamówień publicznych

Marek Rejman - radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie Filia w Rzeszowie. Zamówieniami publicznymi zajmuje się zawodowo prawie 30 lat. Kierował m.in. Wydziałem Zamówień Publicznych w mieście wojewódzkim i jednostce wojskowej realizując strategiczne projekty. Były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (przewodniczący składów orzekających) orzekający w sprawach dotyczących udzielania zamówień publicznych. Z ramienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych uczestniczył jako Obserwator w największych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Wykonując zawód radcy prawnego doradzał jako ekspert ds. zamówień publicznych m.in. uczelniom publicznym, wykonawcom robót budowlanych, firmom branży informatycznej, dostawcom artykułów przemysłowych. Były kontroler Najwyższej Izby Kontroli. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Aktywny członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych zrzeszającego praktyków i specjalistów w wielu dziedzinach, arbitrów i byłych trenerów z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Stowarzyszenie patronuje m.in. czasopismu „Monitor Zamówień Publicznych”

Do tej pory przygotował, przeprowadził lub nadzorował kilkaset postępowań, w różnych trybach.

Reprezentował zlecających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, które kończyły się w zdecydowanej większości korzystnym rozstrzygnięciem dla reprezentowanych stron.

Przeprowadził szkolenia z zakresu zamówień publicznych dla zlecających, wykonawców jak i kontrolerów.

Początek strony