Dzięki zdobytemu doświadczeniu jako przedstawiciel zamawiających, wykonawców oraz jako kontroler a także uczestnicząc w seminariach organizowanych głównie dla własnych członków przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych jestem w stanie w zależności od indywidualnych potrzeb zarówno dla zamawiających jak i wykonawców przeprowadzić szkolenia dotyczące stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w tym zmieniających się przepisów.

W trakcie szkoleń poruszane są najczęściej pojawiające się problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych w tym analiza poszczególnych zapisów umownych wywołujących problemy w szczególności w kontekście wiedzy wynikającej z analizy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej ETS), Sądu Najwyższego, sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

Szczegółowy zakres zagadnień jest ustalany z zainteresowanym.

 

 

Początek strony